بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 

بلندگو آلپاین SPG 17C2 | بلندگو alpine SPG 17C2

بلندگو آلپاین SPG 17C2 دو خروجی دویست و چهل وات PEAK 60 وات RMS 68 هرتز تا 20 کیلو هرتز 4 اهم
 
 

بلندگو آلپاین SBS 0715 | بلندگو alpine SBS 0715

بلندگو آلپاین SBS 0715 45وات آر ام اس 200 هرتز - 25 کیلو هرتز
 
 

بلندگو آلپاین SPE 1002 | بلندگو alpine SPE 1002

بلندگو آلپاین SPE 1002 پانزده وات آر ام اس 75وات PEAK 55 هرتز - 25 کیلو هرتز -10 سانتی متر -2 خروجی
 

 

کواکسیال آلپاین SPS 400 | کواکسیال alpine SPS 400

کواکسیال آلپاین SPS 400 چهل و پنج وات RMS آر ام اس 140وات PEAK 6/3 اهم - 97 هرتز - 22 کلیو هرتز - 10 سانتی متر
 
 

کواکسیال آلپاین DLB 100R | کواکسیال alpine DLB 100R

کواکسیال آلپاین DLB 100R سی وات آر ام اس 150 وات PEAK 75 هرتز - 70 کیلو هرتز - 10 سانتی متر
 
 

اسپیکر آلپاین SPS 13C2 | اسپیکر alpine SPS 13C2

اسپیکر آلپاین SPS 13C2 سی و پنج وات آر ام اس 175 وات PEAK 45هرتز - 30 کیلو هرتز
 

 

اسپیکر آلپاین SPR 69 | اسپیکر alpine SPR 69

اسپیکر آلپاین SPR 69 سیصد وات peak power صد وات rms power دامنه فرکانسی f 60 hz - 29 khz speaker 2 way
 
 

اسپیکر آلپاین SPE 17C2 | اسپیکر alpine SPE 17C2

اسپیکر آلپاین SPE 17C2 سی و پنج وات RMS دویست و ده وات PEAK 4 اهم - 35 هرتز - 25 کیلو هرتز - 5/16 سانتی متر
 
 

کواکسیال آلپاین SPS 410 | کواکسیال alpine SPS 410

کواکسیال آلپاین SPS 410 چهل و پنج وات max power صدو چهل وات peak power