بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 

ساب ووفر آلپاین SWE 1243 | ساب ووفر alpine SWE 1243

ساب ووفر آلپاین SWE 1243 دویست و پنجاه وات RMS 750 وات PEAK چهار اهم - 27 هرتز - 1 کیلو هرتز - 30 سانتی متری
 
 

ساب ووفر آلپاین SWS 1243D | ساب ووفر alpine SWS 1243D

ساب ووفر آلپاین SWS 1243D سیصد وات RMS نهصد وات PEAK 4 اهم دبل - 26 هرتز - 1 کیلو هرتز - 30 سانتی متر
 
 

ساب ووفر آلپاین SWS 1043D | ساب ووفر alpine SWS 1043D

ساب ووفر آلپاین SWS 1043D سیصد وات RMS نهصد وات PEAK 4 اهم دبل - 30 هرتز - 1 کیلو هرتز - 25 سانتی متر
 

 

ساب ووفر آلپاین SWS-1223D | ساب ووفر alpine SWS-1223D

ساب ووفر آلپاین SWS-1223D سیصد وات RMS 900 وات PEAK 2اهم دبل - 26 هرتز - 1 کیلو هرتز - 30 سانتی متر
 
 

ساب ووفر آلپاین SWS 1023D | ساب ووفر alpine SWS 1023D

ساب ووفر آلپاین SWS 1023D سیصد وات RMS نهصد وات PEAK 2 اهم دبل - 30 هرتز - 1 کیلو هرتز - 25 سانتی متر
 
 

ساب ووفر آلپاین SWR 1022D | ساب ووفر alpine SWR 1022D

ساب ووفر آلپاین SWR 1022D پاصد وات RMS هزار و پاصد وات PEAK 2 اهم دبل-24هرتز-600 کیلو هرتز -25 سانتی متر
 

 

کواکسیال آلپاین SPJ 161C2 | کواکسیال alpine SPJ 161C2

کواکسیال آلپاین SPJ 161C2 Peak Power 250W RMS 50W F-30Hz-30kHz 3 خروجی 4 اهم
 
 

اسپیکر آلپاین SPJ 691C3 | اسپیکر alpine SPJ 691C3

اسپیکر آلپاین SPJ 691C3 Peak Power 400W RMS 60W F-30Hz-30kHz 3 خروجی 4 اهم
 
 

بلندگو آلپاین SPJ 160C2 | بلندگو alpine SPJ 160C2

بلندگو آلپاین SPJ 160C2 دویست وات peak power پنجاه وات rms 4 اهم 2 خروجی دامنه فرکانسی FR: 30hz - 48khz