بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
هدیونیت سونی 4100u | هدیونیت sony 4100u

هدیونیت سونی 4100u | هدیونیت sony 4100u

هدیونیت سونی 4100u دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - دارای بلوتوث - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید ، iOS مشخصا...
 
 
رادیو پخش سونی g3150 | رادیو پخش sony g3150

رادیو پخش سونی g3150 | رادیو پخش sony g3150

رادیو پخش سونی g3150 دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید، iOS مشخصات صوتی و تصویر...
 
 

ضبط سونی g1050 | ضبط sony g1050

ضبط سونی g1050 دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX مشخصات صوتی و تصویری:نوع دیسک قابل پذیرش: CD - دارای رادیو - بیشینه صدای خرو...
 

 
هدیونیت سونی a55bt | هدیونیت sony a55bt

هدیونیت سونی a55bt | هدیونیت sony a55bt

هدیونیت سونی a55bt دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - دارای بلوتوث - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید مشخصات صو...
 
 
رادیو پخش سونی 1700u | رادیو پخش sony 1700u

رادیو پخش سونی 1700u | رادیو پخش sony 1700u

رادیو پخش سونی 1700u دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX مشخصات صوتی و تصویری:نوع دیسک قابل پذیرش: DVD - دارای رادیو - بیشینه ص...
 
 
ضبط سونی a35u | ضبط sony a35u

ضبط سونی a35u | ضبط sony a35u

ضبط سونی a35u دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX مشخصات صوتی و تصویری:- دارای رادیو - بیشینه صدای خروجی: 55W x 4
 

 
هدیونیت سونی g1151 | هدیونیت sony g1151

هدیونیت سونی g1151 | هدیونیت sony g1151

هدیونیت سونی g1151 دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید مشخصات صوتی و تصویری:نوع...
 
 
ضبط سونی g1150 | ضبط sony g1150

ضبط سونی g1150 | ضبط sony g1150

ضبط سونی g1150 دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید مشخصات صوتی و تصویری:نوع دیس...
 
 
هدیونیت سونی g1053 | هدیونیت sony g1053

هدیونیت سونی g1053 | هدیونیت sony g1053

هدیونیت سونی g1053 دارای یک عدد پورت USB در قسمت پشت - پورت AUX مشخصات صوتی و تصویری:نوع دیسک قابل پذیرش: CD - دارای رادیو - بیشینه صدا...