بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 

بلندگو آلپاین SPE 1002 | بلندگو alpine SPE 1002

بلندگو آلپاین SPE 1002 پانزده وات آر ام اس 75وات PEAK 55 هرتز - 25 کیلو هرتز -10 سانتی متر -2 خروجی
 
 

کواکسیال آلپاین SPG 69C3 | کواکسیال alpine SPG 69C3

کواکسیال آلپاین SPG 69C3 سه خروجی سیصد و پنجاه وات PEAK 90وات RMS 65 هرتز تا 19 کیلو هرتز 4 اهم
 
 

اسپیکر آلپاین SPG 69C2 | اسپیکر alpine SPG 69C2

اسپیکر آلپاین SPG 69C2 دو خروجی سیصد وات PEAK 75 وات RMS 65 هرتز تا 18 کیلو هرتز چهار اهم
 

 

بلندگو آلپاین SPG 17C2 | بلندگو alpine SPG 17C2

بلندگو آلپاین SPG 17C2 دو خروجی دویست و چهل وات PEAK 60 وات RMS 68 هرتز تا 20 کیلو هرتز 4 اهم
 
 

کواکسیال آلپاین SPG 13C2 | کواکسیال alpine SPG 13C2

کواکسیال آلپاین SPG 13C2 دو خروجی دو هزار وات PEAK 50 وات RMS 82 هرتز تا 20 کیلو هرتز 4 اهم
 
 

اسپیکر آلپاین SPG 10C2 | اسپیکر alpine SPG 10C2

اسپیکر آلپاین SPG 10C2 دو خروجی 180 وات PEAK 45 وات RMS 101 هرتز تا 18 کیلو هرتز 4 اهم
 

 

اسپیکر آلپاین SPS 500 | اسپیک alpine SPS 500

اسپیکر آلپاین SPS 500 پنجاه و پنج وات RMS صد و هفتاد وات PEAK 6/3 اهم -80هرتز-22 کیلو هرتز - 13سانتی متر
 
 

بلندگو آلپاین SPS 406 | بلندگو alpine SPS 406

بلندگو آلپاین SPS 406 چهل و پنج وات آر ام اس 140وات PEAK 6/3 اهم -93هرتز-22 کیلو هرتز - 15*10سانتی متر
 
 

کواکسیال آلپاین SPS 400 | کواکسیال alpine SPS 400

کواکسیال آلپاین SPS 400 چهل و پنج وات RMS آر ام اس 140وات PEAK 6/3 اهم - 97 هرتز - 22 کلیو هرتز - 10 سانتی متر