بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
کامپوننت دی ال اس x sc42 | کامپوننت dls x sc42 2 way

کامپوننت دی ال اس x sc42 | کامپوننت dls x sc42 2 way

کامپوننت دی ال اس x sc42 4 "SC-سری 2-راه اتومبیل سیستم های جابجایی قدرت: قله: 400 وات در هر مجموعه / 200 وات در هر طرف
 
 
کامپوننت دی ال اس x sa52 | کامپوننت dls x sa52 2 way

کامپوننت دی ال اس x sa52 | کامپوننت dls x sa52 2 way

کامپوننت دی ال اس x sa52 ظرفیت جابجایی قدرت 80 W RMS / 300 W اوج قدرت تویتر 28 میلی متر گنبد نرم محدوده فرکانس 50 هرتز - 25 کیلوهرتز
 
 
کامپوننت هرتز ML280 | کامپوننت hertz ML280

کامپوننت هرتز ML280 | کامپوننت hertz ML280

کامپوننت هرتز ML280 | کامپوننت hertz ML280
 

 
کامپوننت هرتز ML700 | کامپوننت hertz ML700

کامپوننت هرتز ML700 | کامپوننت hertz ML700

کامپوننت هرتز ML700 | کامپوننت hertz ML700
 
 
کامپوننت هرتز ML1600 | کامپوننت hertz ML1600

کامپوننت هرتز ML1600 | کامپوننت hertz ML1600

کامپوننت هرتز ML1600 | کامپوننت hertz ML1600
 
 
کامپوننت هرتز MLK2TM | کامپوننت hertz MLK2TM

کامپوننت هرتز MLK2TM | کامپوننت hertz MLK2TM

کامپوننت هرتز MLK2TM | کامپوننت hertz MLK2TM
 

 
کامپوننت هرتز MLK2TW | کامپوننت hertz MLK2TW

کامپوننت هرتز MLK2TW | کامپوننت hertz MLK2TW

کامپوننت هرتز MLK2TW | کامپوننت hertz MLK2TW
 
 
کامپوننت هرتز MLK3PA | کامپوننت hertz MLK3PA

کامپوننت هرتز MLK3PA | کامپوننت hertz MLK3PA

کامپوننت هرتز MLK3PA | کامپوننت hertz MLK3PA
 
 
کامپوننت هرتز MLK3PA2 | کامپوننت hertz MLK3PA2

کامپوننت هرتز MLK3PA2 | کامپوننت hertz MLK3PA2

کامپوننت هرتز MLK3PA2 | کامپوننت hertz MLK3PA2