بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
ساب ووفر سونی gtr121l | ساب ووفر sony gtr121l

ساب ووفر سونی gtr121l | ساب ووفر sony gtr121l

ساب ووفر سونی gtr121l بیشینه صدای خروجی: 2000 وات با توان خروجی اسمی: 400 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 30-1.000 هرتز - سایز ووفر: ...
 
 
ساب ووفر سونیnw1200 | ساب ووفر sony nw1200

ساب ووفر سونی nw1200 | ساب ووفر sony nw1200

ساب ووفر سونی nw1200 بیشینه صدای خروجی: 1800 وات با توان خروجی اسمی: 300 وات - امپدانس: 4 اهم - سایز ووفر: 300 میلی‌متر
 
 
ساب ووفر سونی 1202e | ساب ووفر sony 1202e

ساب ووفر سونی 1202e | ساب ووفر sony 1202e

ساب ووفر سونی 1202e بیشینه صدای خروجی: 1800 وات با توان خروجی اسمی: 300 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 32-1.000 هرتز - حساسیت: 86 دس...
 

 
ساب ووفر سونی 101l | ساب ووفر sony 101l

ساب ووفر سونی 101l | ساب ووفر sony 101l

ساب ووفر سونی 101l بیشینه صدای خروجی: 1700 وات با توان خروجی اسمی: 370 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 35-1.000 هرتز - حساسیت: 86±2 د...
 
 
ساب ووفر سونی 121ls | ساب ووفر sony 121ls

ساب ووفر سونی 121ls | ساب ووفر sony 121ls

ساب ووفر سونی 121ls بیشینه صدای خروجی: 1000 وات با توان خروجی اسمی: 300 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 42-1000 هرتز - حساسیت: 2 ± 87 ...
 
 
ساب ووفر سونی 121lt | ساب ووفر sony 121lt

ساب ووفر سونی 121lt | ساب ووفر sony 121lt

ساب ووفر سونی 121lt بیشینه صدای خروجی: 1350 وات با توان خروجی اسمی: 300 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 30-500 هرتز - حساسیت: 86 ± 2 ...