بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
اسپیکر هرتز DCX 460-3 | اسپیکر hertz DCX 460-3

اسپیکر هرتز DCX 460-3 | اسپیکر hertz DCX 460-3

اسپیکر هرتز DCX 460-3 این مدل بلندگوی دو مسیره برای برطرف کردن نیازهای خاصی در نصب و گوش دادن است