بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
آمپلی فایر دی ال اس x d30 | آمپلی فایر dls x d30

آمپلی فایر دی ال اس x d30 | آمپلی فایر dls x d30

آمپلی فایر دی ال اس x d30 تعداد کانال 3 کلاس تقویت کننده D قدرت خروجی در 2 اهم 2 * 200 W قدرت خروجی در 4 اهم 2 * 120 W