بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
هدیونیت پایونیر DEH X3750UI | هدیونیت pioneer DEH X3750UI

هدیونیت پایونیر DEH X3750UI | هدیونیت pioneer DEH X3750UI

هدیونیت پایونیر DEH X3750UI دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید ، iOS
 
 
رادیو پخش پایونیر DEH X2750UI | رادیو پخش pioneer DEH X2750UI

رادیو پخش پایونیر DEH X2750UI | رادیو پخش pioneer DEH X2750UI

رادیو پخش پایونیر DEH X2750UI با 2 جفت خروجی صدا دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروی...
 
 
رادیو پخش پایونیر x3650 | رادیو پخش pioneer x3650

رادیو پخش پایونیر x3650 | رادیو پخش pioneer x3650

رادیو پخش پایونیر x3650 نوع دیسک قابل پذیرش: CD - دارای رادیو - کیفیت صدا: 24 بیت - بیشینه صدای خروجی: 50W x 4 - دارای خروجی مستفیم ساب وو...
 

 
هدیونیت پایونیر x1669 | هدیونیت pioneer x1669

هدیونیت پایونیر x1669 | هدیونیت pioneer x1669

هدیونیت پایونیر x1669 نوع دیسک قابل پذیرش: CD - دارای رادیو - کیفیت صدا: 24 بیت - بیشینه صدای خروجی: 50W x 4 - خروجی صدا: 1 جفت درگاه RCA - قا...
 
 
ضبط پایونیر x4650 | ضبط pioneer x4650

ضبط پایونیر 345ub | ضبط pioneer 345ub

ضبط پایونیر 345ub نوع دیسک قابل پذیرش: DVD - دارای رادیو - کیفیت صدا: 24 بیت - بیشینه صدای خروجی: 50W x 4 - خروجی صدا: 2 جفت درگاه RCA
 
 
ضبط پایونیر x4650 | ضبط pioneer x4650

ضبط پایونیر x4650 | ضبط pioneer x4650

ضبط پایونیر x4650 دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - دارای بلوتوث - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید ، IOS
 

 
رادیو پخش پایونیر x7650 | رادیو پخش pioneer x7650

رادیو پخش پایونیر x7650 | رادیو پخش pioneer x7650

رادیو پخش پایونیر x7650 نوع دیسک قابل پذیرش: CD - دارای رادیو - کیفیت صدا: 24 بیت - بیشینه صدای خروجی: 50W x 4 - دارای خروجی مستفیم ساب وو...
 
 
رادیو پخش پایونیر x1650 | رادیو پخش pioneer x1650

رادیو پخش پایونیر x1650 | رادیو پخش pioneer x1650

رادیو پخش پایونیر x1650 نوع دیسک قابل پذیرش: CD - دارای رادیو - کیفیت صدا: 24 بیت - خروجی صدا: 1 جفت درگاه RCA - قابلیت پخش فرمت های: MP3 WMA
 
 
هدیونیت پایونیر x6650 | هدیونیت pioneer x6650

هدیونیت پایونیر x6650 | هدیونیت pioneer x6650

هدیونیت پایونیر x6650 دارای یک عدد پورت USB در قسمت جلو - دارای بلوتوث - پورت AUX - قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های: اندروید ، IOS