بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
ساب ووفر کنوود w3013 | ساب ووفر kenwood w3013

ساب ووفر کنوود w3013 | ساب ووفر kenwood w3013

ساب ووفر کنوود w3013 ساب ووفر با شکل دایره ای -تعداد در هر جعبه: یک عدد مشخصات فنی:بیشینه صدای خروجی: 1200 وات با توان خروجی اسمی: 400 ...
 
 
ساب ووفر کنوود 1200f | ساب ووفر kenwood 1200f

ساب ووفر کنوود 1200f | ساب ووفر kenwood 1200f

ساب ووفر کنوود 1200f ورودی اوج قدرت 1400W حداکثر ورودی 700W قدرت دارای رتبه ورودی 350W قدرت ووفر مخروطی کربن-شیشه ای مواد فیبر لانه ز...
 
 
ساب ووفر کنوود 1201t | ساب ووفر kenwood 1201t

ساب ووفر کنوود 1201t | ساب ووفر kenwood 1201t

ساب ووفر کنوود 1201t بیشینه صدای خروجی: 1200 وات با توان خروجی اسمی: 275 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 40-800 هرتز - حساسیت: 88 دس...
 

 
ساب ووفر کنوود 1200b | ساب ووفر kenwood 1200b

ساب ووفر کنوود 1200b | ساب ووفر kenwood 1200b

ساب ووفر کنوود 1200b بیشینه صدای خروجی: 1200 وات با توان خروجی اسمی: 300 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 38-300 هرتز - حساسیت: 84 دس...
 
 
ساب ووفر کنوود 3000hqr | ساب ووفر kenwood 3000hqr

ساب ووفر کنوود 3000hqr | ساب ووفر kenwood 3000hqr

ساب ووفر کنوود 3000hqr بیشینه صدای خروجی: 1500 وات با توان خروجی اسمی: 500 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 32-300 هرتز - حساسیت: 82 د...
 
 
ساب ووفر کنوود 3015 | ساب ووفر kenwood 3015

ساب ووفر کنوود 3015 | ساب ووفر kenwood 3015

ساب ووفر کنوود 3015 بیشینه صدای خروجی: 2000 وات با توان خروجی اسمی: 200 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 34-300 هرتز - حساسیت: 85 دس...
 

 
ساب ووفر کنوود 3010 | ساب ووفر kenwood 3010

ساب ووفر کنوود 3010 | ساب ووفر kenwood 3010

ساب ووفر کنوود 3010 بیشینه صدای خروجی: 1000 وات با توان خروجی اسمی: 200 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 25-800 هرتز - حساسیت: 93 دس...
 
 
ساب ووفر کنوود 3000mw | ساب ووفر kenwood 3000mw

ساب ووفر کنوود 3000mw | ساب ووفر kenwood 3000mw

ساب ووفر کنوود 3000mw بیشینه صدای خروجی: 1200 وات با توان خروجی اسمی: 300 وات - امپدانس: 4 اهم - فرکانس پاسخ‌گویی: 36-300 هرتز - حساسیت: 85 د...