بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
اسپیکر دی ال اس 269 | اسپیکر dls 269 3 way

اسپیکر دی ال اس 269 | اسپیکر dls 269 3 way

اسپیکر دی ال اس 269 تویتر: 16 میلی متر (0،63 ) تویتر، 50 میلی متر (2) میانی متقاطع: فیلتر مجتمع شده با 6 دسی بل شیب اندازه ووفر: 6 "X 9" (185 X...