بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 
اسپیکر دی ال اس cb692 | اسپیکر dls cb692 3 way

اسپیکر دی ال اس cb692 | اسپیکر dls cb692 3 way

اسپیکر دی ال اس cb692 مخروط کاغذ پوشش داده شده فراگیر لاستیک 1/2 "(چکشی 13mm) پیزو تویتر 03/16 "(از 5mm) میانی تویتر