بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 

کواکسیال آلپاین SPJ 161C2 | کواکسیال alpine SPJ 161C2

کواکسیال آلپاین SPJ 161C2 Peak Power 250W RMS 50W F-30Hz-30kHz 3 خروجی 4 اهم
 
 

اسپیکر آلپاین SPJ 691C3 | اسپیکر alpine SPJ 691C3

اسپیکر آلپاین SPJ 691C3 Peak Power 400W RMS 60W F-30Hz-30kHz 3 خروجی 4 اهم
 
 

بلندگو آلپاین SPJ 160C2 | بلندگو alpine SPJ 160C2

بلندگو آلپاین SPJ 160C2 دویست وات peak power پنجاه وات rms 4 اهم 2 خروجی دامنه فرکانسی FR: 30hz - 48khz
 

 

کواکسیال آلپاین SPS 517 | کواکسیال alpine SPS 517

کواکسیال آلپاین SPS 517 هفتاد و پنج وات max rms 230 وات peak power speaker 2 way
 
 

اسپیکر آلپاین SPS 619 | اسپیکر alpine SPS 619

اسپیکر آلپاین SPS 619 هشتاد و پنج وات max rms دویست و شصت وات peak power spaker 3 way
 
 

بلندگو آلپاین SPS 510 | بلندگو alpine SPS 510

بلندگو آلپاین SPS 510 پنجاه و پنج وات max power صد و چهل وات peak power speker 2 way
 

 

اسپیکر آلپاین SPS 610 | اسپیکر alpine SPS 610

اسپیکر آلپاین SPS 610 هفتاد و پنج وات max power دویست و سی وات peak power speaker 2 way
 
 

کواکسیال آلپاین SPS 410 | کواکسیال alpine SPS 410

کواکسیال آلپاین SPS 410 چهل و پنج وات max power صدو چهل وات peak power
 
 

بلندگو آلپاین SPR 60 | بلندگو alpine SPR 60

بلندگو آلپاین SPR 60 صد وات rms power سیصد وات peak power دامنه فرکانسی f 65 hz - 29 khz speaker 2 way